Poema zabedněnci

Každý den, někdy i každou hodinu,
teď nemyslím tím nezbytně pouze a vůbec rodinu,
nutno je nasadit tón a smysl přístupný i tomu,
kdo mysl svojí uvěznenou má v… bedýnce.

Marné zdá se být vysvětlovat,
nánosům běžnosti něco víc ukazovat,
srovnání při rovnání přirovnávat,
když posluchač zdá se být… v bedýnce.

Hranici slušnosti oponovat,
morálku ředit přirozeností,
pokoušet přízeň svých čtenářů či hostí,
nemůžete, když nacházíte se… v bedýnce.

Od stěny svobodně ke stěně,
do rohů jen když se nikdo nedívá
od půllitru domů zase ke své ženě,
takhle to… v bedýnce chodívá.

Neklepat, netřepat, opatrně s tím,
vězníme tu v tom živý náklad,
hlavou nahoru a nohy pevně na dně,
napsáno mají na… bedýnce.

Bookmark the permalink.