Unexpected Idiocy #001 [EN]

For me, the queen among them all is certain stupidity made by Sony Online Entertainment. Since 2005, SOE has been using the same website system for all of their MMO games. Iam sure that has a lot of benefits, however these are overshadowed by a single little bug. It has been partially fixed by now, but it already cost them a lot of money.

Back then they decided to improve the accessibility of their websites for games EverQuest, EverQuest 2, Star WarsGalaxies, PlanetSide and TheMatrixOnline by adding automatic detection of your browsers language settings. The catch is that they forgot about all the other languages except english, german and french.

If you are using czech, slovak, hungarian, polish, spanish or any other language in your browser, tough luck, you won’t see the website or it won’t work. No wonder the european server for PlanetSide is dead with nobody playing on it, when huge majority of the european players can’t even access the official website of the game. Remember, you have to buy and regularly pay for this game over the internet, so except for other digital download services like Steam or Direct to Drive, you have no way to get to this game. This is about to change with the Station launcher in betatesting, but they will have to work thrice so hard on proving its quality, when most of their products official websites don’t work. When someone is considering purchase of an online game, maybe he would still like to visit its website.

This unbeliavable idiocy is even worse, when we know, that there are people at SOE who are working really hard on making their services better. What is the point of any hard work on an online service, when its official website doesn’t work? Not to mention their “famous” Quality Assurance, Compatibility Lab and what else, when they haven’t fixed this defect.

Since 2005, SOE has acquired online games Vanguard: Saga of Heroes and Pirates of the Burning Sea and they have successfully expanded their idiocy in internet presentations onto these games.

Until now, they have managed to fix some of their websites, but these still don’t work correctly (with browser in czech and most of the other worlds languages):

http://www.planetside.com
http://www.everquest2.com
http://vanguard.station.sony.com/
http://piratesoftheburningsea.station.sony.com/

How many hundreds of thousands of dollars have they lost because of this?

And if you’re unaware of the situation of MMOG gaming in middle Europe, even there are already tens of thousands of players of all ages paying for their monthly MMOG subscriptions. Games like WoW expansions, WAR or AoC were being sold at midninght of the launch day. But not the games with broken official websites.

If you know any similar bug ala unexpected idiocy, if it makes you regularly laugh or hate it, waste no time and write about it in a comment or at my mail address josef.vaculikATdargnon.cz.

Nečekaná Demence #001 [CZ]

Královnou mezi demencemi je pro mne již řadu let jistá chuťovka od Sony Online Entertainment. Okolo roku 2005 SOE postupně přecházelo u svých titulů na jednotný systém webových stránek. To má jistě spoustu úžasných výhod, které ovšem zastiňuje jeden drobný bug. Dnes již byl částečně odstraněn, přesto jeho následky jsou nevratné.

Rozhodli se tehdy, že návštěvníkům stránek her EverQuest, EverQuest 2, Star WarsGalaxies, PlanetSide a TheMatrixOnline zpříjemní užívání stránek tím, že daná stránka sama detekuje jazykové nastavení prohlížeče a přepne se na příslušnou jazykovou verzi. Háček byl v tom, že někdo zapomněl, že existují ještě jiné jazyky než angličtina, němčina a francouzština.

Pokud tedy máte prohlížeč v češtině, slovenštině, maďarštině, polštině nebo třeba španělštině, máte smůlu, uvidíte napůl nefunkční web nebo černou stránku. Není tedy divu, že například evropský server hry PlanetSide je mrtvý a nikdo na něm nehraje, když většině evropanů ani nejde oficiální stránka té hry. Připomínám, že tuto hru je zapotřebí zakoupit a pravidelně platit právě na internetu, takže kromě jiných digital download služeb jako např. Steam nebo Direct to Drive nemá člověk šanci se k ní dostat. To se sice mění s betatestovaným Station launcherem, o jeho kvalitách nás ale budou muset trojnásobně tvrdě přesvědčovat, když jim nejde oficiální stránka většiny jejich produktů. Když někdo zvažuje koupi online hry, přecejen by se možná rád podíval na její stránky.

Tato neuvěřitelná demence je o to smutnější, když víme, že někteří jedinci v SOE se opravdu snaží a opravdu jim jde o kvalitu nabízených služeb. K čemu ale je jakákoliv poctivá práce na online službě, když zákazníkům nefunguje její oficiální stránka? Nemluvě o jejich “proslaveném” Quality Assurance, Compatibility Lab a kdo ví čem ještě, když jim unikla tato chyba.

Od roku 2005 SOE odkoupilo další herní tituly Vanguard: Saga of Heroes a Pirates of the Burning Sea, na které také úspěšně rozšířilo svou dementní strategii co se webové prezentace týče.

Za těch pár let už se jim podařilo zprovoznit některé ze stránek, tyto ale stále nefungují jak by měly (v prohlížeči v češtině a většině světových jazyků):

http://www.planetside.com
http://www.everquest2.com
http://vanguard.station.sony.com/
http://piratesoftheburningsea.station.sony.com/

O kolik statisíců dolarů kvůli tomuto už přišli?

A pokud nemáte přehled o stavu MMOG herní scény ve střední Evropě, už i zde jsou desítky tisíc hráčů co platí měsíční poplatky za MMOG předplatné. Hry jako datadisky k WoW, WAR nebo AoC se prodávaly o půlnoci v den vydání. Né však ty hry, jejichž oficiální stránky nefungují.

Pokud nějakou podobnou chybu ála neočekávanou demenci znáte, pravidelně se jí smějete či ji nenávidíte, neváhejte, napište mi ji do komentu nebo na mail josef.vaculikATdargnon.cz.

Nečekaná Demence #000 [CZ]

Dnes mě napadla další zajímavá série pro Virtuální Zónu (tento blog). Bude jí popisování nečekané demence – neočekávaných stupidních chyb, katastrofálních nedostatků, nepochopitelných opomenutí a podobných překvapivých závad ve světě PC her, software a internetu.

Určitě už ste také někdy kroutili hlavou (to v lepším případě) nad nějakou šílenou, nečekanou a velmi nepříjemnou chybou v nějakém softu, hře, user interface, na nějakém webu atd. Nemusíme být vývojáři, stačí být zkušeným uživatelem, abychom takové věci zahlédli a bohužel někdy po určité době i bezmocně nenáviděli.

A protože těchto chyb jsou jistě stovky a tisíce, vyzbrojil sem se trojmístným číslem pro počítání dílů tohoto seriálu. První díl očekávejte v Zóně již brzy.

Pokud nějakou podobnou chybu ála neočekávanou demenci znáte, pravidelně se jí smějete či ji nenávidíte, neváhejte, napište mi ji do komentu nebo na mail josef.vaculikATdargnon.cz.

Unexpected Idiocy #000 [EN]

Today, idea about another interesting series for Virtual Zone (this blog) came to me. It will be about unexpected idiocy – unexpected stupid bugs, catastrophic deficiencies, unimaginable neglections and similar striking defects in the world of PC games, software and internet.

Surely you too have encountered some insane, unexpected and very annoying bugs in some software, game, user interface, on some website or somewhere else. We don’t have to be developers to recognise them, laugh at them or helplessly hate them.

And because there must be hundreds and thousands of these defects, i have armed myself with a three-figure episode counter for this series. The first episode will arrive into the Zone soon.

If you know any similar bug ala unexpected idiocy, if it makes you regularly laugh or hate it, waste no time and write about it in a comment or at my mail address josef.vaculikATdargnon.cz.