Unexpected Idiocy #001 [EN]

For me, the queen among them all is certain stupidity made by Sony Online Entertainment. Since 2005, SOE has been using the same website system for all of their MMO games. Iam sure that has a lot of benefits, however these are overshadowed by a single little bug. It has been partially fixed by now, but it already cost them a lot of money.

Back then they decided to improve the accessibility of their websites for games EverQuest, EverQuest 2, Star WarsGalaxies, PlanetSide and TheMatrixOnline by adding automatic detection of your browsers language settings. The catch is that they forgot about all the other languages except english, german and french.

If you are using czech, slovak, hungarian, polish, spanish or any other language in your browser, tough luck, you won’t see the website or it won’t work. No wonder the european server for PlanetSide is dead with nobody playing on it, when huge majority of the european players can’t even access the official website of the game. Remember, you have to buy and regularly pay for this game over the internet, so except for other digital download services like Steam or Direct to Drive, you have no way to get to this game. This is about to change with the Station launcher in betatesting, but they will have to work thrice so hard on proving its quality, when most of their products official websites don’t work. When someone is considering purchase of an online game, maybe he would still like to visit its website.

This unbeliavable idiocy is even worse, when we know, that there are people at SOE who are working really hard on making their services better. What is the point of any hard work on an online service, when its official website doesn’t work? Not to mention their “famous” Quality Assurance, Compatibility Lab and what else, when they haven’t fixed this defect.

Since 2005, SOE has acquired online games Vanguard: Saga of Heroes and Pirates of the Burning Sea and they have successfully expanded their idiocy in internet presentations onto these games.

Until now, they have managed to fix some of their websites, but these still don’t work correctly (with browser in czech and most of the other worlds languages):

http://www.planetside.com
http://www.everquest2.com
http://vanguard.station.sony.com/
http://piratesoftheburningsea.station.sony.com/

How many hundreds of thousands of dollars have they lost because of this?

And if you’re unaware of the situation of MMOG gaming in middle Europe, even there are already tens of thousands of players of all ages paying for their monthly MMOG subscriptions. Games like WoW expansions, WAR or AoC were being sold at midninght of the launch day. But not the games with broken official websites.

If you know any similar bug ala unexpected idiocy, if it makes you regularly laugh or hate it, waste no time and write about it in a comment or at my mail address josef.vaculikATdargnon.cz.

Nečekaná Demence #001 [CZ]

Královnou mezi demencemi je pro mne již řadu let jistá chuťovka od Sony Online Entertainment. Okolo roku 2005 SOE postupně přecházelo u svých titulů na jednotný systém webových stránek. To má jistě spoustu úžasných výhod, které ovšem zastiňuje jeden drobný bug. Dnes již byl částečně odstraněn, přesto jeho následky jsou nevratné.

Rozhodli se tehdy, že návštěvníkům stránek her EverQuest, EverQuest 2, Star WarsGalaxies, PlanetSide a TheMatrixOnline zpříjemní užívání stránek tím, že daná stránka sama detekuje jazykové nastavení prohlížeče a přepne se na příslušnou jazykovou verzi. Háček byl v tom, že někdo zapomněl, že existují ještě jiné jazyky než angličtina, němčina a francouzština.

Pokud tedy máte prohlížeč v češtině, slovenštině, maďarštině, polštině nebo třeba španělštině, máte smůlu, uvidíte napůl nefunkční web nebo černou stránku. Není tedy divu, že například evropský server hry PlanetSide je mrtvý a nikdo na něm nehraje, když většině evropanů ani nejde oficiální stránka té hry. Připomínám, že tuto hru je zapotřebí zakoupit a pravidelně platit právě na internetu, takže kromě jiných digital download služeb jako např. Steam nebo Direct to Drive nemá člověk šanci se k ní dostat. To se sice mění s betatestovaným Station launcherem, o jeho kvalitách nás ale budou muset trojnásobně tvrdě přesvědčovat, když jim nejde oficiální stránka většiny jejich produktů. Když někdo zvažuje koupi online hry, přecejen by se možná rád podíval na její stránky.

Tato neuvěřitelná demence je o to smutnější, když víme, že někteří jedinci v SOE se opravdu snaží a opravdu jim jde o kvalitu nabízených služeb. K čemu ale je jakákoliv poctivá práce na online službě, když zákazníkům nefunguje její oficiální stránka? Nemluvě o jejich “proslaveném” Quality Assurance, Compatibility Lab a kdo ví čem ještě, když jim unikla tato chyba.

Od roku 2005 SOE odkoupilo další herní tituly Vanguard: Saga of Heroes a Pirates of the Burning Sea, na které také úspěšně rozšířilo svou dementní strategii co se webové prezentace týče.

Za těch pár let už se jim podařilo zprovoznit některé ze stránek, tyto ale stále nefungují jak by měly (v prohlížeči v češtině a většině světových jazyků):

http://www.planetside.com
http://www.everquest2.com
http://vanguard.station.sony.com/
http://piratesoftheburningsea.station.sony.com/

O kolik statisíců dolarů kvůli tomuto už přišli?

A pokud nemáte přehled o stavu MMOG herní scény ve střední Evropě, už i zde jsou desítky tisíc hráčů co platí měsíční poplatky za MMOG předplatné. Hry jako datadisky k WoW, WAR nebo AoC se prodávaly o půlnoci v den vydání. Né však ty hry, jejichž oficiální stránky nefungují.

Pokud nějakou podobnou chybu ála neočekávanou demenci znáte, pravidelně se jí smějete či ji nenávidíte, neváhejte, napište mi ji do komentu nebo na mail josef.vaculikATdargnon.cz.

Why no SWG expansion in 2009? [EN only]

My recent thread on the Star Wars Galaxies forums, again about the expansion problems.

Why no expansion in 2009? (stats inside)

The following quote is from here (http://forums.station.sony.com/swg/…topic_id=794179)

Dotanuki

Developer

Joined: Jun 3, 2008
Messages: 118
Offline

Defender_of_reality wrote:

Can we expect expansion in 2009?

No.

-Dotanuki

Why not?

SWG has the 3rd largest playerbase of all SOE games, after EQ2 and EQ. These two games are getting expansions every year.

Then there is a number of games with smaller player bases (Matrix Online, Vanguard, PlanetSide…).

A lot has improved in SWG since 2006 and you can no longer say that SWG is dead, because it is not. There are too many active players and too many active accounts for it to be dead.

For many of us, players, the game has finally moved past the survival point and BACK to the LIVE side and avoided death in any close future. The FCTS will help a lot to let players enjoy the game fully again.

From this point of view, there is no reason for no regular expansion. I don’t think the number of active accounts is too low to not cover the cost of its development. I would say SWG has about 70-120k active accounts, but more importantly i really think that

EQ and EQ2 each have only about 2 maybe 3 times more active accounts than SWG.

Why?

1. Check the forum activity. SWG always has more users and guests online than EQ or EQ2. For example right now:

SWG: There are 1,138 online users: 373 registered, 765 guest(s)

EQ2: There are 717 online users: 111 registered, 606 guest(s)

EQ: There are 175 online users: 68 registered, 107 guest(s)

OK, we all know SWG is still a sandbox, so there are much more developed communities and it is Star Wars, so there is hell of a lot more to talk about than in EQ games. Basically, much higher % of SWG players uses the forums than % of EQ/2 players.

2. 2008 Fan Faire Live Stream

I was watching it live at about 5 AM in the morning, with my friends and SWG was the 3RD most important game there! They were talking first about EQ and EQ2, about their progress and expansions and then about SWG.

No mention of the other games at all, only about the ones in development.

3. Check Xfire stats. (http://www.xfire.com/games/)

Again, much higher % of SWG players uses Xfire than % of EQ/2 players. Why? I can only guess that SWG players are more “hardcore gamers” than EQ/2 players, if EQ/2 players are less inclined to use Xfire to track their gaming activity (i use xfire because it counts the hours i spend playing various games, it provides contact list, IM, allows to record and broadcast live videos from game and take screenshots and more…). This doesn’t mean we have more players than EQ/2, just that if we have more people using Xfire in a LONG TERM, we can’t have that many less players overall! And believe me, Xfire IS a trustworthy stats source, just check them out if you wish. Even Massivelly .com uses them to make charts.

Right now:

SWG:
Xfire Rank
#66 up from #75 yesterday
Highest: #8 on 2004-08-02
Xfire users playing per day
632

Minutes played per day
163,166

EQ2:
Xfire Rank
#89 down from #88 yesterday
Highest: #10 on 2005-01-06
Xfire users playing per day
427

Minutes played per day
124,068

EQ:
Xfire Rank
#130 up from #160 yesterday
Highest: #17 on 2004-04-07
Xfire users playing per day
110

Minutes played per day
57,087″

SOE Podcast – Valuable information source [EN]

The official SOE Podcast has reached it’s 52th episode. It’s all about holidays, the celebrations in various SOE games (and we finally have a great celebration in SWG – Wookiee Life Day), some usual (but funny) trashtalk and another two interviews with SOE employes. It’s been more than a year since i started to regularly listen to this podcast and i found out that it is a very valuable information source. Not just because i know most of the SOE games and iam interested in their future development, but also because it’s often the only way to get certain information. They always summarize all the important official news in all SOE games and also offer an inside look into SOE, into their work culture and inside structure. The interviews with various employes, from designers to game masters (including hamsters powering the servers) are a very necessary experience for a hardcore gamer. Theres no other place to find so much official information about all the happenings inside SOE. We all know SOE from outside and it’s not been only comfortable experience… their podcast offers us the inside look.

SOE Podcast website

>Trustworthy, cheap and fast shop for MMO prepaid time codes and cd keys – ShatteredCrystal.com<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<

SOE Podcast – Vzácný zdroj informací [CZ]

Oficiální SOE Podcast už dosáhnul 52. dílu. Nejnovější díl se zabývá sváteční tématikou, oslavami v různých SOE hrách (a že v SWG konečně máme pořádnou vánoční akci – Wookieeský Life Day), pár obvyklými (ale zábavnými) kravinkami a dalšími dvě rozhovory se zaměstnanci SOE. Už to bude víc než rok co tento podcast pravidelně poslouchám a zjistil sem, že je to nesmírně vzácný zdroj informací. Nejen protože znám většinu SOE her a proto mě jejich další vývoj zajímá, ale také protože je to často jediný způsob jak se k určitým informacím dostat. Jsou zde shrnuty veškeré důležité oficiální novinky ze SOE her a je nám poskytnut pohled do dění v SOE, do jejich pracovní kultury a vnitřní struktury. Rozhovory s různými zaměstnanci od designérů po game mastery (přes křečky pohánějící servery) jsou pro hardcore hráče nenahraditelnou zkušeností. Nikde jinde člověk nenajde tolik oficiálních informací o celém dění v SOE. Všichni známe SOE z venku a že to není zdaleka jen příjemná zkušenost… jejich podcast nám nabízí pohled zevnitř.

SOE Podcast website

>Trustworthy, cheap and fast shop for MMO prepaid time codes and cd keys – ShatteredCrystal.com<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<