Star Wars Galaxies – Přednáška o zanikajícím virtuálním světě – Fan City 2011

Konec virtuálního světa Star Wars Galaxies (SWG) se blíží. 15.12. budou galaxie po osmileté existenci ukončeny. Miliony hráčských postav naposledy vykřiknou a budou umlčeny. Hra, která od svého oznámení v roce 2000 a od vydání v roce 2003 pomáhala vytvářet odvětví online her, se odebere do herní historie. Podívejte se s námi od začátku do konce na uplynulých více než 11 let vývoje zábavního odvětví MMORPG, tak jak jej lze sledovat skrze tuto hru. Přečíst

Star Wars: The Old Republic – Největší online herní událost tohoto i příštího roku – Fan City 2011

Proč tento více než tři roky očekávaný online herní titul trhá rekordy předobjednávek (nyní již v řádu milionů) ? Proč mnoho rodin o letošních Vánocích asi moc neuvidí svého “pařana”? Jaký vliv bude mít úspěch nebo fenomenální neúspěch této investice 300 milionů dolarů na budoucí vývoj online her? Na co sází Electronic Arts, Lucas Arts a George Lucas sám? A hlavně, proč se na to tolik těšíme my, hráči!

Další ze série přednášek (již pátou) o blížícím se MMORPG hitu chystáme (David ‘Drom’ Očadlík a Josef ‘Dargnon’ Vaculík) na conu Fan City 2011, 28.10. v 20:00, v místnosti GameLine. Jen tři hodiny předtím máme přednášku o Star Wars Galaxies., hře, která končí těsně před vydáním SW:TOR.

Program, informace o conu, vstupné atd: http://www.fancity.cz/porady/

SOE Podcast – Valuable information source [EN]

The official SOE Podcast has reached it’s 52th episode. It’s all about holidays, the celebrations in various SOE games (and we finally have a great celebration in SWG – Wookiee Life Day), some usual (but funny) trashtalk and another two interviews with SOE employes. It’s been more than a year since i started to regularly listen to this podcast and i found out that it is a very valuable information source. Not just because i know most of the SOE games and iam interested in their future development, but also because it’s often the only way to get certain information. They always summarize all the important official news in all SOE games and also offer an inside look into SOE, into their work culture and inside structure. The interviews with various employes, from designers to game masters (including hamsters powering the servers) are a very necessary experience for a hardcore gamer. Theres no other place to find so much official information about all the happenings inside SOE. We all know SOE from outside and it’s not been only comfortable experience… their podcast offers us the inside look.

SOE Podcast website

>Trustworthy, cheap and fast shop for MMO prepaid time codes and cd keys – ShatteredCrystal.com<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<

SOE Podcast – Vzácný zdroj informací [CZ]

Oficiální SOE Podcast už dosáhnul 52. dílu. Nejnovější díl se zabývá sváteční tématikou, oslavami v různých SOE hrách (a že v SWG konečně máme pořádnou vánoční akci – Wookieeský Life Day), pár obvyklými (ale zábavnými) kravinkami a dalšími dvě rozhovory se zaměstnanci SOE. Už to bude víc než rok co tento podcast pravidelně poslouchám a zjistil sem, že je to nesmírně vzácný zdroj informací. Nejen protože znám většinu SOE her a proto mě jejich další vývoj zajímá, ale také protože je to často jediný způsob jak se k určitým informacím dostat. Jsou zde shrnuty veškeré důležité oficiální novinky ze SOE her a je nám poskytnut pohled do dění v SOE, do jejich pracovní kultury a vnitřní struktury. Rozhovory s různými zaměstnanci od designérů po game mastery (přes křečky pohánějící servery) jsou pro hardcore hráče nenahraditelnou zkušeností. Nikde jinde člověk nenajde tolik oficiálních informací o celém dění v SOE. Všichni známe SOE z venku a že to není zdaleka jen příjemná zkušenost… jejich podcast nám nabízí pohled zevnitř.

SOE Podcast website

>Trustworthy, cheap and fast shop for MMO prepaid time codes and cd keys – ShatteredCrystal.com<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<

The Jedi “uber” myth

An interesting topic on the SWG forums, that i replied to with this.

Not so many people have read the EU books. I think more people played the various Jedi games. That combined with the new trilogy creates a strong “uber Jedi” myth.

What i think about it all is that Jedi do have a huge power, but they need good concentration to use it properly and that power also comes with consequences. Also, theyre Jedi, THEYRE NOT LIKE US. Theyre not like “i have to kill all the bad guys”. The power of Jedi also comes with the mental change. The more power he has, the less he uses it for primitive tasks like mass killing. Because he doesnt want to, its against his teaching, but he also often doesnt have a REASON to do so.

That is like with many martial artists in real world. They do have huge power, but very often, the more power they have, the less likely are they to use it without a good reason. Theyre past that point where “uber killing” seems uber. My former Karate instructor was just like that. When he was attacked, he just parried and dodged the punches until the attacker gave up. Because he didnt want to kill or disable him, which he could do really easily. Of course not everyone is like him, and not every force user is a Jedi. If he was Sith-like, i can imagine he could play soccer with his eyeless head or something like that.

For example, even if Yoda was uber, he didnt go and kill a legion of Clone troopers, because what would be the point of that? If it didnt save another Jedi or solve anything? Even the point of “one legion of bad troopers less” might not be a reason good enough for a Jedi like Yoda. Maybe the only reason good enough for him to really go and fight was to “kill the Sith lord and end the war”. Any fighting with the mere servants of the Lord was pointless for him.

So, some of the Jedi maybe never unleashed their full power, because they never were in a situation where they could do it. And on the other hand, some Jedi failed in seemingly “primitive” skirmishes.

There probably really was such difference between their abilities. Some of them werent trained and talented enough to react so swiftly, a group of clone troopers was able to kill them, while on the other hand there was Yoda, who is (obviously overpowered) winning against heavily armored droid units in The Clone Wars Series (2008), episode 1. Was he in such a close connection to the force, that he had no hard time dodging all the attacks? Some of the Jedi might lose their concentration when under the stress of battle. Focusing on the Force is very important for Jedi, and if he fails at this one thing, if he fails for a second and one shot hits him, all his skill and training is lost because of this small failure.

The Jedi we play in various games either never lose this focus (if they do, we load previous save), or they can take some beating. If every other shot that hits me in a game was to kill me (like in the movies), i would die a long time ago. The single-player games give us a room to correct our mistakes. But the real Jedi never had that chance. Maybe they lost their focus in their first real engagement for a second and got one-shot killed. Theyre not cheating like we do in the games, they cant take much beating and they cant load a save.

No wonder some of them die quickly, i cant imagine how many times my Jedi died in these games while under my control. And Yoda has to be really good.

>MMO prepaid time codes and cd keys – online shop<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<