SOE Podcast – Valuable information source [EN]

The official SOE Podcast has reached it’s 52th episode. It’s all about holidays, the celebrations in various SOE games (and we finally have a great celebration in SWG – Wookiee Life Day), some usual (but funny) trashtalk and another two interviews with SOE employes. It’s been more than a year since i started to regularly listen to this podcast and i found out that it is a very valuable information source. Not just because i know most of the SOE games and iam interested in their future development, but also because it’s often the only way to get certain information. They always summarize all the important official news in all SOE games and also offer an inside look into SOE, into their work culture and inside structure. The interviews with various employes, from designers to game masters (including hamsters powering the servers) are a very necessary experience for a hardcore gamer. Theres no other place to find so much official information about all the happenings inside SOE. We all know SOE from outside and it’s not been only comfortable experience… their podcast offers us the inside look.

SOE Podcast website

>Trustworthy, cheap and fast shop for MMO prepaid time codes and cd keys – ShatteredCrystal.com<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<

SOE Podcast – Vzácný zdroj informací [CZ]

Oficiální SOE Podcast už dosáhnul 52. dílu. Nejnovější díl se zabývá sváteční tématikou, oslavami v různých SOE hrách (a že v SWG konečně máme pořádnou vánoční akci – Wookieeský Life Day), pár obvyklými (ale zábavnými) kravinkami a dalšími dvě rozhovory se zaměstnanci SOE. Už to bude víc než rok co tento podcast pravidelně poslouchám a zjistil sem, že je to nesmírně vzácný zdroj informací. Nejen protože znám většinu SOE her a proto mě jejich další vývoj zajímá, ale také protože je to často jediný způsob jak se k určitým informacím dostat. Jsou zde shrnuty veškeré důležité oficiální novinky ze SOE her a je nám poskytnut pohled do dění v SOE, do jejich pracovní kultury a vnitřní struktury. Rozhovory s různými zaměstnanci od designérů po game mastery (přes křečky pohánějící servery) jsou pro hardcore hráče nenahraditelnou zkušeností. Nikde jinde člověk nenajde tolik oficiálních informací o celém dění v SOE. Všichni známe SOE z venku a že to není zdaleka jen příjemná zkušenost… jejich podcast nám nabízí pohled zevnitř.

SOE Podcast website

>Trustworthy, cheap and fast shop for MMO prepaid time codes and cd keys – ShatteredCrystal.com<


>Join the ultimate MMO shopping affiliate program<